Call us +48 58 523 25 56
E-mail us International Admissions
fso@ug.edu.pl

universityofgdansk-recruitment

irk
ia
 

 

The application procedure step by step:

  1. Fill in the online Admission Application and attach required documents within.
  2. Wait for information if you are admitted or not.
  3. Pay the application fee and 1st semester tuition fee (cover the bank transfer cost).
  4. After we receive the payment we will send you an official admission letter (with the official letter you will be able to apply for a visa).

Note: If for some reason you are not given a visa, the University returns the tuition fee.

Procedura rekrutacyjna:

  1. Elektroniczna rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym Admission Application wraz z przesłaniem wymaganych dokumentów.
  2. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.
  3. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za pierwszy semestr studiów (kandydat zobowiązany jest pokryć koszty transferu).
  4. Po otrzymaniu opłaty Uniwersytet Gdański wysyła pisemną decyzję o przyjęciu na studia (dokument pozwala na aplikowanie o wizę).

UwagaW przypadku nieotrzymania wizy przez kandydata, Uniwersytet Gdański zwraca opłatę za pierwszy semestr studiów.

 

Requirements:

1. Languages
2. Diplomas
3. Insurance
4. Health certificate
5. Other information