Call us +48 58 523 25 56
E-mail us International Admissions
fso@ug.edu.pl

Application form

If you encounter an error or need help, please contact us at: io@ug.edu.pl. / Jeśli napotkasz błąd lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: io@ug.edu.pl

Total size of all attachments must not exceed 50 MBs. / Całkowity rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 50 MB.

Recruitment to all courses except International Business (BA/MA) is CLOSED.

If you want to stay in touch, leave your e-mail HERE.

I Field of study / Kierunek studiów


II Personal data / Dane osobowe


III Languages / Znajomość języków obcych


Choose language of studies first. / Wybierz język studiów.

IV Education / Wykształcenie


Choose level of studies first. / Wybierz poziom studiów.

V Additional / Dodatkowe


Emergency Contact Person: / Dane kontaktowe osoby, którą należy powiadomić w nagłych przypadkach:

More information about insurance: / Więcej informacji o ubezpieczeniu:
Requirements

Add if you are under 18 years old. / Dodaj, jeśli nie masz ukończonych 18 lat.

More information about permission: / Więcej informacji o pozwoleniu:
Requirements/Other

VI Commitments / Zobowiązania


Before submitting, please make sure that:

1) All required fields are filled.

2) Attachments extensions (.jpg, .doc, etc.) are correct.

3) Total size of attachments does not exceed 50 MB.

If you cannot apply, please:

1) Apply via a different browser (e.g. Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).

2) Apply from a different network (it is a rare case that Internet Service Providers settings prevent from applying correctly).

3) If previous methods fail, please contact us at io@ug.edu.pl and we will help you.

You can always contact us at: io@ug.edu.pl

Pursuant to the Article 24 of the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2014, item 1182, with amendments) we inform that:

1. The University of Gdańsk with its seat in Gdańsk, 80-309, at Bażyńskiego Street 8 shall be the administrator of your personal data.

2. Personal data shall be processed for the purpose of recruitment and organization of studies.

3. You are entitled to access your data and amend it.

4. Submitting personal data is voluntary, however, necessary to accomplish the goals presented in item 2.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 8, kod pocztowy 80-306.

2. Dane są przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i organizacją studiów.

3. Przysługuje Panu/i prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2.